Co zwiedzać w Lublinie?1) Muzeum Lubelskie: http://muzeumlubelskie.pl/2) Kaplica Trójcy Świętej w Lublinie: Gotycka kaplica z połowy XIV w., ozdobiona  na początku
     XV w. freskami : http://pl.wikipedia.org/wiki/Kaplica_Tr%C3%B3jcy_%C5%9Awi%C4%99tej_w_Lublinie
3) Archikatedra Lubelska:  http://www.archikatedra.kuria.lublin.pl/index.php/zwiedzanie.
    W Archikatedrze Lubelskiej znajduje się cudowny obraz Matki Bożej Płaczącej-Pani Katedralnej:
   http://sanktuariapolskie.info/diecezje/26/lubelska/sanktuaria/24/sanktuarium-matki-bozej-placzacej
 

W dniu 3 lipca 1949 r. na obrazie dostrzeżono łzy. Czasem przybierały one czerwoną barwę.
Przed obrazem gromadziły się tłumy. Aby zapobiec napływowi ludzi Lublin został zablokowany. Nie można było kupić biletów do Lublina, nie można też było się z niego wydostać.

Więcej o cudzie w Lubelskiej Katedrze znajdziesz na stronach:  http://teatrnn.pl/leksykon/node/380/1949_%E2%80%93_cud_lubelski
http://dziedzictwo.ekai.pl/@@lublin_cud_lez4) Klasztor oo. Dominikanów: http://www.lublin.dominikanie.pl/?s=1&id=401
5) Kościół Matki Boskiej Zwycięskiejhttp://www.pobrygidkowski.kuria.lublin.pl/

     Postawiony w pierwszej połowie XV w. rękami jeńców krzyżackich  jako
     wotum dziękczynne  króla Władysława Jagiełły za zwycięstwo pod Grunwaldem. 6)  Lubelska Trasa Podziemna:  http://teatrnn.pl/podziemia/
    Wejście do niej znajduje się w znajdującym się w centrum rynku budynku Trybunału Koronnego
    w Lublinie.


7) Plac Litewski: 
    Bezpośrednio po zawarciu Unii Lubelskiej w 1569 r. powstał na tym placu na rozkaz króla 
    Zygmunta Augusta pomnik Unii Lubelskiej. Wkrótce w pobliżu pomnika postawiono      
    klasztor i kościół oo. bonifratrów, który został poważnie uszkodzony podczas pożaru Lublina w 
    1719 r. Podczas rozbiórki tych budynków został uszkodzony pomnik Unii. Na początku XVIII w.
    postawiono z inicjatywy Stanisława Staszica obecnie istniejący monument upamiętniający do 
    ważne dla historii Polski wydarzenie.7) Muzeum Wsi Lubelskiej: www.skansen.lublin.pl/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przydatne linki:

http://www.lublintravel.pl/index.php?aktualnosci=1&id=270#

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza